Eelkõige ootame praktikale puidutöötlemise erialade õpilasi ja üliõpilasi. Muude erialade (üli)õpilaste praktikalevõtmine sõltub parasjagu käsil olevatest töödest ja hetkevõimalustest

Tavaliselt saame pakkuda praktika sooritamise võimalust kõigis meie tootmisosakondades – puidu kokkuostu alal, treispooni või höövelspooni tootmise erinevates etappides, spoonisärkide tootmises või saekaatrites. Ootame praktikantidelt aktiivsust, kohusetundlikkust ning huvi enda erialase täiendamise vastu

Praktikale kandideerimiseks palume saata sooviavaldus koos CV või elulookirjeldusega aadressil personal@baltispoon.ee. Kindlasti palume ka täpsustada, millises valdkonnas praktikat sooritada soovite. Täpsemat infot saab küsida personaliosakonnast telefonil 6712476